Uw Huistraiteur

Groot assortiment ambachtelijke vriesverse maaltijden, bezorgd op alle locaties en afdelingen I s d i t ook i n t er essan t voor uw or gan i sa t i e? Maak v r i j b l i j vend kenn i s ! h o o g s t e kwa l i t e i t amb a c h t e l i j k b e r e i d d u u r z a am v e r p a k t We scoren een 9+ in onze reviews!

Met onze maaltijdcomponenten heeft elke cliënt veel keuze. Al 20 jaar leveren wij maaltijden van de hoogste kwaliteit aan zorginstellingen in heel Nederland. i n f o@uwhu i s t r a i t eu r . n l — ”Wa t onze gas t en nog e t en moe t lekker z i jn .”, zeg t de coör dina t or van één van de hospices waar wi j aan mogen lever en . En zo denken wi j er ook over.

Laat uw organisatie kennismaken met onze vr iesverse maal t i jden van de hoogste kwal i tei t . — Veel zorginstellingen maken al 10 tot 20 jaar naar volle tevredenheid gebruik van onze heerlijke maaltijden. Kies per locatie voor complete maaltijden, losse maaltijdcomponenten of meerpersoonsschalen. Al onze maaltijden zijn kant en klaar en kunnen makkelijk en snel verwarmd worden in de oven en magnetron. Groot assortiment met veel keuze uit vlees, vis en vegetarisch. Van Hollandse pot tot wereldse gerechten. Aantrekkelijk aanbod het hele jaar rond, met seizoensgerechten, diëten en feestmenu’s. U kunt, heel flexibel, elke bewoner precies de gerechten laten kiezen die men lekker vindt. Onze flexibele service is geschikt voor grote zorgorganisaties maar ook voor kleine locaties, zorgvilla’s, woningen in de wijk en hospices.

— Onze maaltijden worden ook besteld door particulieren thuis. Onze klanten geven ons gemiddeld een ruime 9 in hun reviews. Daar zijn we trots op. DE HOOGSTE KWALITEIT 9+

Uw Huistraiteur is leverancier van maaltijden, meerpersoonsschalen en maaltijdcomponenten. We maken een bewuste keuze om maaltijden van de hoogste kwaliteit te leveren. Al onze maaltijden worden ambachtelijk bereid door onze koks, in de keuken van Uw Huistraiteur. In onze keuken staan onze koks op traditionele wijze te koken. Het is geen ‘maaltijdfabriek’ en dat proef je! Wie z i jn wi j?

Door onze terughoudende opstelling ten opzichte van kunstmatige voedingsstoffen zal u dan ook weinig ‘slechte E-nummers’ op onze etiketten aantreffen. Na bereiding worden de gerechten direct versneld terug-gevroren in de shock-freezer, waardoor smaak, vitamines en voedingsstoffen uitstekend bewaard worden. Een belangrijk kenmerk van onze gezonde, hoogwaardige maaltijden! Door dit versneld terugvriezen in de shock-freezer blijven onze maaltijden lang houdbaar. Natuurlijk werkt onze keuken volgens de geldende HACCPregels. Bovendien is onze keuken FSCC 22000 gecertificeerd. Onze koks houden de werkzaamheden maximaal in eigen hand, om zo de hoogste kwaliteit te kunnen garanderen. Zo wordt de kruiding van de gerechten, maar ook de voorbereidingen van het benodigde vlees, zo veel mogelijk in onze keuken gedaan. Aan onze maaltijden worden geen conserveringsmiddelen toegevoegd om de houdbaarheid te verlengen. Ook worden er door onze koks geen kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen toegevoegd aan onze maaltijden. Alleen als deze al in een fond of saus zitten die de keuken gebruikt tijdens de bereiding, dan zitten ze wel in de maaltijden. In dat geval worden ze op het etiket weergegeven. Onze koks bereiden de maaltijden volgens onze eigen recepturen in de keuken van Uw Huistraiteur. De ingrediënten komen kort voor het bereiden van de maaltijden binnen en worden direct verwerkt, zodat vitamines en voedingsstoffen optimaal behouden blijven in onze gezonde maaltijden. Ambachtel i jk bereid —

— “We wi sse len ze l f koken a f me t maal t i jden van Uw Hui s t r ai t eur. En da t wer k t pr ima”, aldus een bege le ider op een woonloca t ie waar aan wi j lever en .

— “Di t is de ideale si tuat ie. We hebben de juiste keuze gemaak t .” Jan Vooijs is als hoofd facilitaire zaken van het Hafakkerterrein en de regio bollenstreek werkzaam voor Raamwerk. Raamwerk biedt ondersteuning aan zo’n 700 cliënten met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. Uw Huistraiteur is sinds 2005 leverancier van maaltijden aan Raamwerk.

Na gebruik kunnen onze verpakkingen schoon weggegooid worden als “PMD” om gerecycled te worden. Recyclebaar Onze menuschaal is voornamelijk van karton, met slechts een dunne plastic coating aan de binnenzijde om de gerechten te beschermen. Hierdoor bevat onze menuschaal tot 95% minder kunststof dan traditionele plastic verpakkingen. Kartonnen verpakking Wij vinden het belangrijk om de belasting van het milieu zo veel mogelijk te beperken. Daarom zijn wij helemaal overgestapt op het verpakken van onze maaltijden in duurzame menuschalen. Duu r z aam ve r pak t ”Onze gas t en k iezen ze l f wa t ze wi l len e t en ; de een k ies t nas i , de ander een s t amppo t je .”, aldus een coör dina t or.

Door hoge kwaliteit, flexibele service en transparante prijsstelling streeft Uw Huistraiteur naar langdurige samenwerking met zorgorganisaties. We hanteren een scherp all-in tarief, dus inclusief bezorging. Er is geen bestelverplichting en alles kan op één factuur, met inzicht per locatie. Er zijn weinig logistieke bewegingen nodig in onze vriesverse logistieke organisatie. U verwarmt alleen de maaltijden die u nodig heeft. Zo heeft u geen verspilling. Dat is goed voor het milieu en scheelt heel veel kosten. Uw Huistraiteur streeft naar... Mak ke l i j k en z onde r v e r p l i ch t i ngen Onze maal t i jden z i jn kan t en k laar en kunnen di r ec t vanui t de v r iezer in kor t e t i jd ver warmd wor den . Da t kan in de oven en in de magne t r on . —

Wij kunnen bij u op locatie de maaltijden laten proeven. Samen proeven 2 1 Bel Uw Huistrateur op 0294-230313 of mail naar info@uwhuistraiteur.nl. Maak een afspraak We komen graag bij u langs voor een vrijblijvende kennismaking. GRATIS PROEVERIJ

Uw Huistraiteur Hetty Bos & Derrek Leeseman Rijksstraatweg 42 3631AD Nieuwersluis info@uwhuistraiteur.nl www.uwhuistraiteur.nl 0294-230313 Meer informatie? Wi l t u een over z ich t van he t huidige assor t imen t on t vangen? Be l ons . We s t ur en he t u gr aag t oe . Wi l t u meer we t en over pr i j zen , bes t e l len en be zor gen? Be l ons . We ver t e l len u er gr aag meer over. Wi l t u onze maal t i jden pr oeven? Be l ons . We komen me t ple z ier naar u t oe .

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=